SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱属于吸附棉,铤和SPC品牌专区提供详细的SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱介绍,包括SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱价格、基本参数、产品特点、SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱图片、功能及适用范围等信息,还有SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱问答及用户评价为您选购提供全方位的参考。想了解更多更全的SPC吸附棉报价、型号、种类以及使用方法相关内容,可以到SPC品牌专区。

SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱SKA-XLT套件项目:

能吸收174加仑的污物

250张吸附垫(15"*19")  36个长条吸附袋(3"*4")

8个吸附枕(17"*19")    20个长条吸附袋(3"*12")

3双乳胶手套             护目镜

应急处理                30个处理袋

手册

SPC SKA-XLT Alwk超大型防污应急箱图片